لیست اجناس نیوپایپ

لیست اجناس نیوپایپ

لیست اجناس نیوپایپ لیست اجناس نیوپایپ لیست کامل محصولات تولیدی شرکت نیوپایپ اصفهان : کد کالا نام کالا سایز واحد قیمت (ت) ۴۲۱۰۱۱۰ نیوپایپ مغزی ۱/۲ اینچ ۱/۲ عدد ۲۵,۶۹۰ ۴۲۱۰۱۱۲ نیوپایپ مغزی ۳/۴ اینچ ۳/۴ عدد ۴۷,۱۶۰ ۴۲۱۰۱۱۴ نیوپایپ مغزی ۱ اینچ ۱ عدد ۷۴,۵۷۰ ۴۲۱۰۱۱۶ نیوپایپ مغزی ۱,۱/۴ اینچ ۱,۱/۴ عدد ۸۲,۱۹۰ ۴۲۱۰۱۱۸

ادامه مطلب